Онлайн консултации и психотерапия

          Все по-често се случва човек да има нужда от психологическа помощ, но по обективни причини или обстоятелства да няма възможност да общува лично с психолог.
          Съвременните технологии спомагат за това, хора живеещи в по-малки населени места да ползват този вид услуга.
          За българите зад граница, онлайн кансултирането е една много добра възможност за общуване със специалист от разстояние. Те често изпитват потребност от споделяне, изслушване или помощ на родния си език.
         Личният ми опит показва, че този вид психологично консултиране или психотерапия може да бъде ефикасно и резултатно като дистанционна форма на работа.
         Онлайн сесията се насрочва предварително в удобно за двете страни време и се провежда чрез видео връзка по Skype, viber, messenger.


Няма коментари:

Публикуване на коментар