Психотерапия с възрастни

        Психотерапията е процес, който се разгръща постепенно и терапевтът се опитва да опознае своя клиент в максимално възможна степен.  Тя се ръководи не толкова от теорията, колкото от взаимоотношенията клиент – терапевт, а те се характеризират с автентичност, безусловно положително приемане и спонтанност. Ако искаме да разберем поведението на човека, е нужно преди всичко да разберем как той вижда себе си и света, в който живее.
        Психотерапията е пътуване навътре в себе си. Път, който се извървява от двама души – клиент и терапевт.  Психотерапевтът е спътник на клиента и му помага да „осветли”  п0-добре пътя, който е изминал, този, към който се е устремил и най-вече къде се намира в момента.
         Ролята на психотерапевта е да помогне на клиента да се справи сам,  да осмисли и активира вътрешния си ресурс и сила, които носи в себе си. Терапевтът не дава готови отговори и съвети. Ролята му е по-скоро е да стимулира клиента в неговото собствено търсене на отговора.
       Целта на психотерапията е да се преодолее емоционалното, психологическото страдание на личността  и постигането на психичния баланс на клиента. Докато е жив, в човека съществува потенциална възможност за промяна и развитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар