Психологични становища на деца

          Изготвяне на психологични становища на деца, касаещи отразяване на актуалното им психологично и емоционално състояние, преживяване на психотравма, справяне с конфликтни ситуации и др., по заявка на родителя / родителите, за лично ползване или да послужат пред различни институции, отговарящи за закрилата и защитата на детето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар