Детско-юношеско консултиране и психотерапия

       
Когато фокусът е детето, първата сесия е само с родителя / родителите. В нея се проследява развитието на детето до настоящия момент – характерът и темперамента, неговите способности и силни страни, интересите и заниманията му, взаимоотношенията му със семейството и връстниците, минали травмиращи събития, както и какво е актуалното му състояние. Обсъжда се и авторитета на родителските фигури в качеството си на главни фактори в развитието на детето. Тази първа среща е изключително важна, за да се изясни каква е заявката за работа на родителите към специалиста. Детската психотерапия е процес, който изисква съпричастността на цялото семейство.  Работата приключва, когато е изпълнена терапевтичната задача, т.е. настъпили са промени, които удовлетворяват детето и родителите. 
         Преди срещата на психолога с детето, е важно  родителите да бъдат честни с него и да му кажат къде предстои да го заведат. С подходящи за възрастта им думи, може да се обясни, че то и семейството имат нужда от помощ за справяне с определен проблем или ситуация. Когато детето разбере, че с психолога може да разговарят,  да играят заедно с различни игри и кукли, да конструират или да рисуват, ще се почувства по-добре, тъй като тази информация ще намали неизвестността му.

          Когато става въпрос за тийнейджър, е добре родителите да го уверят, че всичко, което сподели с психолога е конфиденциално и няма да бъде предадено на никого, без негово съгласие. Основната форма на терапевтичен контакт с тях  е разговорът.
         След първичната психологична консултация с родителя / родителите, започва същинската работа с детето. Сисиите се провеждат насаме. Консултирането и психотерапията могат да помогнат на детето да развие своите ресурси, да сподели чувствата си относно семейни въпроси или училищни такива, да го подпомогнат в решаването на различни затруднения,  както и при емоционални и поведенчески проблеми.
         

       В практиката си на детски психолог, основните области, в които работя са - агресивно поведение, повишена тревожност, ниска самооценка, неувереност, емоционални травми, загуба на близък / домашен любимец, психологични проблеми при раздяла на родителите, промяна в състава на семейството, ревност при раждане на друго дете, конфликтни взаимоотношения с възрастните или връстниците, страхове, нервни тикове, енуреза, енкопреза, осиновяване и др.
       

       Друг важен аспект в сесиите е свързан с емоционалния свят на детето. Децата изживяват цялата палитра от емоции, но трудно успяват да ги назоват и да се справят с тях. С помощта на различни комплекти с емоционални карти се дава възможност на детето да разпознае чувствата си и да ги изрази, нещо повече, да разбере, че няма лоши и добри емоции.
         

       В работата си с деца използвам предимно игрови методи – куклотерапия, приказкотерапия,  разиграване на сюжети, както и арт терапия, пясъчна игрова терапия, асоциативни карти и пр.  Играта е най-естественият начин да се комуникира и взаимодейства с децата. Тя е основен похват, който се прилага. В кабинета детето е свободно  да се изразява по свой собствен начин, т.е. да бъде себе си.  Акцентът е върху успeхите, постиженията и силните страни на детето.
       

       
             Една терапевтична сесия с дете е около 45 минути.
          

Няма коментари:

Публикуване на коментар