петък, 2 март 2018 г.

Начало

Психологичен кабинет за деца,
възрастни и семейства
D:\отражение\снимки\unnamed[1].png
Възможност да се вгледаш в себе си...
Време да се чуеш...
Пространство да се изразиш...
Място да споделиш...
и

Да продължиш...