Арт терапия

       
  
  
     
Арт терапията е вид психотерапия, която използва изкуството и творчеството за себеизразяване. Тя е подходяща за хора от всички възрасти, особено за децата. Арт терапевтичната работа помага за по-ясното изразяване на преживяванията, проблемите и вътрешните противоречия. Особено подходяща е за клиенти, които не са в състояние да дефинират или отказват да говорят за травматични преживявания.           
      Арт терапията за деца е най-лесната форма за достъп и трансформация на вътрешните им нужди и затруднения. Този деликатен начин за работа, е особено подходящ за по-малките, при които вербалното изразяване и аналитичната мисъл не са добре развити.

        Арт терапевтичните сесиите представляват работа по различни творчески задачи, с разнообразни материали /флумастери, моливи, бои за ръце, цветна хартия, пластилин, глина, пясък и пр./, чрез които се натрупват умения, развиват се моторните способности и креативността. Това помага на децата да развихрят своето въображение, да проявят творческия си потенциал и да се себеизследват. Творческият процес и създаденият продукт се използват с терапевтична цел.
         

       


      Арт терапията подкрепя децата да придобият по-голяма увереност, по-висока самооценка, да осмислят и трансформират своето поведение и емоции.
Няма коментари:

Публикуване на коментар